0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

AMD-TURION TMRM70DAM22G

Tình trang kho: còn hàng

1,240,000 VND

Ghi chú

AMD-TURION TMRM70DAM22G Khuyến mại: Bảo hành: 1 tháng            Kho: Còn hàng Giá bán: 1.240.000

Mô tả

Bình luận - Đánh giá