0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bàn phím laptop Lenovo YOGA 500-15IBD 500-15IHW Keyboard

Tình trang kho: còn hàng

450,000 VND

Ghi chú

Bàn phím laptop Lenovo YOGA 500-15IBD 500-15IHW Keyboard thay thế chi tiết liên hê 024- 3710 1468

Mô tả

Bàn phím laptop Lenovo YOGA 500-15IBD 500-15IHW Keyboard thay thế chi tiết liên hê 024- 3710 1468

Bình luận - Đánh giá