0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bosch LB1-UW12-L

Tình trang kho: còn hàng

1,085,000 VND

Ghi chú

12 W, loa có mục đích chung, chi phí-hiệu quả để sử dụng trong nhà. Keyholes ở phía sau cung cấp lắp tường nhanh chóng và dễ dàng.Vách ngăn phía trước góc cạnh kết quả trong một âm thanh tốt hơn trong khu vực nghe. Màu đen hoặc trắng

Mô tả

12 W, loa có mục đích chung, chi phí-hiệu quả để sử dụng trong nhà. Keyholes ở phía sau cung cấp lắp tường nhanh chóng và dễ dàng.Vách ngăn phía trước góc cạnh kết quả trong một âm thanh tốt hơn trong khu vực nghe. Màu đen hoặc trắng

Bình luận - Đánh giá

Sản phẩm cùng loại