0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bosch LBC3087/41

Tình trang kho: còn hàng

480,000 VND

Ghi chú

Bosch LBC 3087/41 6 Inch trần Loa (BOSLBC3087/41) Thể loại: trần Loa Các tính năng: Thích hợp cho bài phát biểu và tái tạo âm nhạc Tăng độ nhạy được Flush gắn trên trần nhà loa phóng thanh báo động trục vít gắn thoại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các tòa nhà, nơi hiệu suất của hệ thống chothông báo sơ tán bằng lời nói được điều chỉnh bởi quy định. Các LBC 3087/41 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống báo động bằng giọng nói và phù hợp với tiêu

Mô tả


Bosch LBC 3087/41 6 Inch trần Loa (BOSLBC3087/41) Thể loại: trần Loa Các tính năng: Thích hợp cho bài phát biểu và tái tạo âm nhạc Tăng độ nhạy được Flush gắn trên trần nhà loa phóng thanh báo động trục vít gắn thoại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các tòa nhà, nơi hiệu suất của hệ thống chothông báo sơ tán bằng lời nói được điều chỉnh bởi quy định. Các LBC 3087/41 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống báo động bằng giọng nói phù hợp với tiêu

Bình luận - Đánh giá

Sản phẩm cùng loại