0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bosch LBC3510/40

Tình trang kho: còn hàng

1,900,000 VND

Ghi chú

Loa hình nón sáng tạo tri ▶ bài phát biểu xuất sắc và sinh sản âm nhạc ▶ Không có sự thỏa hiệp giữa âm và thẩm mỹ ▶ directivity liên tục với lưới tản nhiệt dẫn sóng ▶ Dự đoán được chất lượng âm thanh (tùy chọn trở lại hộp) ▶ mái vòm kim loại cháy (DIN 4102 chứng nhận) ▶ cài đặt thân thiện ▶ BS 5839-8 và EN 60849

Mô tả

Loa hình nón sáng tạo tri
bài phát biểu xuất sắc và sinh sản âm nhạc
Không có sự thỏa hiệp giữa âm và thẩm mỹ
directivity liên tục với lưới tản nhiệt dẫn sóng
Dự đoán được chất lượng âm thanh (tùy chọn trở lại hộp)
mái vòm kim loại cháy (DIN 4102 chứng nhận)
cài đặt thân thiện
BS 5839-8 EN 60849

Bình luận - Đánh giá

Sản phẩm cùng loại