0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Cạc wifi laptop Lenovo Yoga 3 11 700-11ISK 500-14IBD 500-14IHW Yoga 500-15IBD 500-15IHW

Tình trang kho: còn hàng

200,000 VND

Ghi chú

Cạc wifi laptop Lenovo Yoga 3 11 700-11ISK 500-14IBD 500-14IHW Yoga 500-15IBD 500-15IHW Wifi Wireless Card chi tiết liên hê 024- 3710 1468 zalo 0934 181 087

Mô tả

Cạc wifi laptop Lenovo Yoga 3 11 700-11ISK 500-14IBD 500-14IHW Yoga 500-15IBD 500-15IHW Wifi Wireless Card chi tiết liên hê 024- 3710 1468 zalo 0934 181 087

Bình luận - Đánh giá