0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Camera - thiết bị giám sát

 • Camera IP, PZ7131

  Camera IP, PZ7131

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” progressive scan CCD sensor - Độ ...
 • Camera IP, PZ7151

  Camera IP, PZ7151

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG-4, MJPEG - Màn cảm ứng: 1/4” CCD senser - Độ phân giải: VGA - ...
 • Camera IP, IP 7251

  Camera IP, IP 7251

  liên hệ
  Camera IP, IP 7251 - Chuẩn nén: MPEG-4, MJPEG - Màn cảm ứng: 1/4” CCD senser - Độ ...
 • Camera IP, PZ7132

  Camera IP, PZ7132

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” CMOS senser Sony - Độ phân ...
 • Camera IP, IP7132

  Camera IP, IP7132

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” CMOS senser - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, IP 8151

  Camera IP, IP 8151

  liên hệ
  - Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, JPEG - Màn cảm ứng: 1/3” CMOS senser - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, IP 7130

  Camera IP, IP 7130

  liên hệ
  Camera IP, IP 7130 - Chuẩn nén: MPEG-4, JPEG - Màn cảm ứng: 1/4” CMOS senser với ...
 • Camera IP fasddome, FD8161

  Camera IP fasddome, FD8161

  liên hệ
  - Chuẩn nén: H.264, MPEG, MPEG-4 - Màn cảm ứng: 1/3.2’’ CMOS sensor - Độ phân ...
 • Camera IP, IP 7161

  Camera IP, IP 7161

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/3.2” CMOS senser - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, IP7139

  Camera IP, IP7139

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG, MPEG-4, JPEG - Màn hình cảm ứng: 1/3 Megapixel CMOS sensor - Độ ...
 • Camera IP, IP 7154

  Camera IP, IP 7154

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” progressive scan CCD sensor - Độ ...
 • Camera IP, FD8361

  Camera IP, FD8361

  liên hệ
  - Chuẩn nén: H.264, MPEG, MPEG-4 - Màn cảm ứng: 1/3.2’’ CMOS sensor - Độ phân ...
 • Camera IP, IP8132

  Camera IP, IP8132

  liên hệ
  - Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG - Màn cảm ứng: 1/4” CMOS senser - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, SD7151

  Camera IP, SD7151

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG, MPEG-4, JPEG - Màn cảm ứng: 1/4"SONY EXview HAD CCD - Độ phân ...
 • Camera VT-3113B

  Camera VT-3113B

  liên hệ
  - 1/3” Sony Color CCD - High resolution of 540 TV Lines - Built-in Board Lens ...
 • Camera IP, IZ7151

  Camera IP, IZ7151

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG-4, MJPEG - Màn cảm ứng: 1/4” CCD senser Sony - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, IP 7153

  Camera IP, IP 7153

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” progressive scan CCD sensor - Độ ...
 • Camera IP, IP7330

  Camera IP, IP7330

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG-4, JPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” CMOS senser - Độ phân giải: ...
 • Camera IP, SD 7323

  Camera IP, SD 7323

  liên hệ
  Kích vào để xem ảnh lớn Camera IP, SD 7323 - Chuẩn nén: MPEG-4, MJPEG - Màn ...
 • Camera IP, IP7131

  Camera IP, IP7131

  liên hệ
  - Chuẩn nén: MPEG4, MJPEG - Màn hình cảm ứng: 1/4” CMOS senser - Độ phân giải: ...