0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Nvidia

 • Nvidia NF-G6150-N-A2

  Nvidia NF-G6150-N-A2

  600,000
  Nvidia NF-G6150-N-A2Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • NVidia NF-G6100-N-A2

  NVidia NF-G6100-N-A2

  350,000
  NVidia NF-G100-N-A2 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • Nvidia NF-430-N-A2

  Nvidia NF-430-N-A2

  270,000
  Nvidia NF-430-N-A2 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia N11M-GE1-A3

  Nvidia N11M-GE1-A3

  700,000
  Nvidia N11M-GE1-A3 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia N11M-GE1-S-A3

  Nvidia N11M-GE1-S-A3

  600,000
  NVidia N11M-GE1-S-A3 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • Nvidia N11M-GE1-B-A3

  Nvidia N11M-GE1-B-A3

  610,000
  Nvidia N11M-GE1-B-A3 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • Nvidia N11E-GE1-A3

  Nvidia N11E-GE1-A3

  735,000
  Nvidia N11E-GE1-A3 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • NVIDIA N10M-NS-S-A3

  NVIDIA N10M-NS-S-A3

  520,000
  NVIDIA N10M-NS-S-A3 BGA IC Chipset With Balls Graphics chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...
 • NVIDIA N10M-LP-S-A2

  NVIDIA N10M-LP-S-A2

  610,000
  NVIDIA N10M-LP-S-A2 BGA IC Chipset With Balls i4128 chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...
 • NVIDIA N10M-GS-S-A2

  NVIDIA N10M-GS-S-A2

  600,000
  NVIDIA N10M-GS-S-A2 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia N10M-GS-B-A2

  Nvidia N10M-GS-B-A2

  585,000
  Nvidia N10M-GS-B-A2 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia N10M-GE2-S

  Nvidia N10M-GE2-S

  635,000
  NVIDIA N10M-GE2-S Graphic BGA chipset NEW chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • Nvidia N10M-GE1-S

  Nvidia N10M-GE1-S

  600,000
  Nvidia N10M-GE1-S BGA Chipset With Balls NEW chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • NVIDIA N10M-GE1-B

  NVIDIA N10M-GE1-B

  590,000
  NVIDIA N10M-GE1-B BGA IC Chipset With Balls i4120 chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...
 • Nvidia MCP79U-B2

  Nvidia MCP79U-B2

  liên hệ
  Nvidia MCP79U-B2 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia MCP79MZ-B3

  Nvidia MCP79MZ-B3

  510,000
  Nvidia MCP79MZ-B3 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia MCP79MXT-B2

  Nvidia MCP79MXT-B2

  700,000
  Nvidia MCP79MXT-B2 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia MCP79MX-B2

  Nvidia MCP79MX-B2

  510,000
  Nvidia MCP79MX-B2 BGA BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...
 • Nvidia MCP79MX-B1

  Nvidia MCP79MX-B1

  440,000
  Nvidia MCP79MX-B1 BGA IC Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • NVIDIA MCP79MVL-B3

  NVIDIA MCP79MVL-B3

  555,000
  NVIDIA MCP79MVL-B3 BGA IC Chipset With Balls Graphics chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...