0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

K40I-Card-Reader-Board-For-ASUS-K40A-K50I-K60I-SD-Card-Slot-Board-REV-2-0

Tình trang kho: còn hàng

50,000 VND

Ghi chú

 K40I-Card-Reader-Board-For-ASUS-K40A-K50I-K60I-SD-Card-Slot-Board-REV-2-0 chi tiết call 024- 3710 1468 

Mô tả

 K40I-Card-Reader-Board-For-ASUS-K40A-K50I-K60I-SD-Card-Slot-Board-REV-2-0 chi tiết call 024- 3710 1468 

Bình luận - Đánh giá