0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Loa trần Bosch

  • Bosch LBC3086/41

    Bosch LBC3086/41

    690,000
    Mẫu Mã góc LBC 3086/41 khai mạc vào lúc 4 kHz (độ)> 120 Công suất định mức (PHC) ...