0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Máy khò Atten 852D

Tình trang kho: còn hàng

1,550,000 VND

Ghi chú

Dùng cho dân thợ chuyên nghiệp sửa laptop - mainboard pc

Mô tả

Specifications:
 .jpg

Bình luận - Đánh giá