0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Microphones Bosch

 • Bosch LBB9080-00

  Bosch LBB9080-00

  630,000
  Bosch LBB9080-00 Handheld Microphone LBB 9080-00 micro cầm tay được thiết kế cho các ...
 • Bosch MW1-RMB

  Bosch MW1-RMB

  1,240,000
  Bosch MW1-RMB Bộ gá và chuyển đổi anten micro không dây.
 • Bosch MW1‑LMC

  Bosch MW1‑LMC

  935,000
  Bosch MW1‑LMC Lavelier Microphone
 • Micro Bosch MW1-LTX-F2

  Micro Bosch MW1-LTX-F2

  10,085,000
  Micro Bosch MW1-LTX-F2 Tự động chọn 193 kênh UHF LCD hiển thị tình trạng pin và ...
 • Micro Bosch MW1-LTX-F1

  Micro Bosch MW1-LTX-F1

  10,085,000
  Micro Bosch MW1-LTX-F1 Tự động chọn 193 kênh UHF LCD hiển thị tình trạng pin và ...
 • Bosch MW1-RX-F1

  Bosch MW1-RX-F1

  10,320,000
  Bosch MW1-RX-F1 Tự động chọn 193 kênh UHF Công nghệ tổng hợp PLL Âm chuẩn ...
 • Bosch MW1-RX-F2

  Bosch MW1-RX-F2

  10,320,000
  MW1-RX-F2 UHF Wireless Microphone Receiver (852-876MHZ)
 • Micro Bosch MW1-HTX-F2

  Micro Bosch MW1-HTX-F2

  8,620,000
  Micro Bosch MW1-HTX-F2 Tự động chọn 193 kênh UHF LCD hiển thị tình trạng pin và ...
 • Micro Bosch MW1-HTX-F1

  Micro Bosch MW1-HTX-F1

  8,620,000
  Bosch MW1-HTX-F1 Tự động chọn 193 kênh UHF LCD hiển thị tình trạng pin và tần ...