0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Nguồn đa năng ATTEN-AT3005Si

Tình trang kho: còn hàng

1,298,000 VND

Ghi chú

Nguồn đa năng ATTEN-AT3005Si "hàng chính hãng"

Mô tả

ATTEN-AT3005si Power Supply: "Intelligent power supply"
Technical Specifications: Out of Current Range: 30V-5A.
Power: 150W; Voltage/Current Display:LED Display
Display Accuracy: Voltage:0.001V; Currenct:0.001A
Stability of Load: ≤0.1%+5mV Rippleand; Noise: ≤3mVRMS
Dimension: 260(W)x150(H)x160(L) mm; Weight: 5.0Kg

Bình luận - Đánh giá