0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Nhà thông minh

 • Kocom KDP-112

  Kocom KDP-112

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 Kocom KDP-104

  Kocom KDP-104

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 Kocom KBP-105

  Kocom KBP-105

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 Kocom KDP-100

  Kocom KDP-100

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom KC-MC24

  Kocom KC-MC24

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	Kocom KDP-108

  Kocom KDP-108

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom KDP-601A

  Kocom KDP-601A

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom Gas Controller

  Kocom Gas Controller

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom IR Sensor

  Kocom IR Sensor

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • 	 Kocom Gas Leakage Sensor

  Kocom Gas Leakage Sensor

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom Burglar sensor

  Kocom Burglar sensor

  liên hệ
  Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay ...
 • Kocom KC-C60

  Kocom KC-C60

  2,299,000
  Color, Plastic Normal Lens Door Camera, Surface mount For KCV-802R, KCV-801R, KCV-801, KIV-212 ...
 • Kocom KIV-102 + KC-C60

  Kocom KIV-102 + KC-C60

  4,427,000
  • 12.7cm[4"] CRT B/W • KIV-102 : AC Type • KIV-D102 : DC Type
 • Kocom KC-B61

  Kocom KC-B61

  1,220,000
  B/W, Metal, Pinhole Lens Door Camera, Surface mount For KVM-301, KIV-102, KIV-D102, KVM-524RG, ...
 • Kocom KVM-604 + KC-B61

  Kocom KVM-604 + KC-B61

  2,979,000
  Màn hình đen trắng 4 inch
 • Kocom KC-C71

  Kocom KC-C71

  2,960,000
  • Function • Manual camera angle adjustment • Night automatic illumination • (White ...
 • Kocom KC-MC31

  Kocom KC-MC31

  2,730,000
  Color, Metal, Pinhole Lens Door Camera, Surface mount, For KCV-802R, KCV-801R, KCV-801, ...
 • Kocom KM-C30

  Kocom KM-C30

  2,730,000
  Color, Metal, Normal Lens Door Camera, Angle Adjustable, Surface mount, For KCV-802R, ...
 • Kocom KC-C62

  Kocom KC-C62

  2,280,000
  • Monitor Connection : KCV-352, KCV-D352 • Camera angle : 120° • material : Plastic ...
 • Kocom KTD-510

  Kocom KTD-510

  13,239,000
  Chuông hình cho bếp kiêm chức năng xem tivi và nghe Radio - Kocom