0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

NVIDIA-G96-632-C1

Tình trang kho: còn hàng

600,000 VND

Ghi chú

NVIDIA-G96-632-C1Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Mô tả

NVIDIA-G96-632-C1 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Bình luận - Đánh giá