0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011)

Tình trang kho: còn hàng

730,000 VND

Ghi chú

NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011) Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Mô tả

NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011) Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468

Bình luận - Đánh giá