0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Ổ đĩa quang laptop DVD Drive 8460p 8560p 8470p 8570p 8760w 8770w

Tình trang kho: còn hàng

100,000 VND

Ghi chú

Ổ đĩa quang laptop DVD Drive 8460p 8560p 8470p 8570p 8760w 8770w chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Mô tả

Ổ đĩa quang laptop DVD Drive 8460p 8560p 8470p 8570p 8760w 8770w chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Bình luận - Đánh giá