0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Ổ quang DVD

  • SamSung DVD-RW

    SamSung DVD-RW

    490,000
    SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)12x4x12x(-) DVD / 40x32x48x CDRW Serial ATA