0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Panh kẹp thẳng ,cong

Tình trang kho: còn hàng

50,000 VND

Ghi chú

Panh kẹp thẳng ,cong dung cụ panh sửa điện thoại, panh, panh vetus, kep ic eprom, Khuôn làm chân kép, kep nguon da nang, khuôn nhôm kẹp chip, kẹp thẳng, BEST-858D, dau mo han best 900m,

Mô tả

Panh kẹp thẳng ,cong dung cụ panh sửa điện thoại, panh, panh vetus, kep ic eprom, Khuôn làm chân kép, kep nguon da nang, khuôn nhôm kẹp chip, kẹp thẳng, BEST-858D, dau mo han best 900m, 

Bình luận - Đánh giá