0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Quat tản nhiêt laptop HP Pavilion 14-AC 14-AC000 14-AC100 14-AD 14-AD000 14-AN CPU Cooling Fan

Tình trang kho: còn hàng

250,000 VND

Ghi chú

Quat tản nhiêt laptop HP Pavilion 14-AC 14-AC000 14-AC100 14-AD 14-AD000 14-AN 14-AF 14-AN 14-AM 240 245 246 340 346 348 G3 G4 G5 CPU Cooling Fan chi tiết liên hê 024- 3710 1468 zalo 0934 181 087

Mô tả

Quat tản nhiêt laptop HP Pavilion 14-AC 14-AC000 14-AC100 14-AD 14-AD000 14-AN 14-AF 14-AN 14-AM 240 245 246 340 346 348 G3 G4 G5  CPU Cooling Fan chi tiết liên hê 024- 3710 1468 zalo 0934 181 087

Bình luận - Đánh giá