0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Rắc cắm nguồn Lenovo Yoga 500-15IBD 500-15IHW DC Jack

Tình trang kho: còn hàng

250,000 VND

Ghi chú

Rắc cắm nguồn Lenovo Yoga 500-15IBD 500-15IHW DC Jack chi tiết liên hê 024- 3710 1468 

Mô tả

Rắc cắm nguồn Lenovo Yoga 500-15IBD 500-15IHW DC Jack chi tiết liên hê 024- 3710 1468 

Bình luận - Đánh giá