0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Rắc nguồn DC POWER JACK CABLE HP 14-AC104NG 14-AC104NO 14-AC104NX 14-AC104TX 14-AC

Tình trang kho: còn hàng

200,000 VND

Ghi chú

Rắc nguồn  DC POWER JACK CABLE HP 14-AC104NG 14-AC104NO 14-AC104NX 14-AC104TX 14-AC chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 

Mô tả

Rắc nguồn  DC POWER JACK CABLE HP 14-AC104NG 14-AC104NO 14-AC104NX 14-AC104TX 14-AC chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 

Bình luận - Đánh giá