0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF14 SVF142 SVF142A29W SVF142C29W SVF1421BSGW

Tình trang kho: còn hàng

150,000 VND

Ghi chú

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF14 SVF142 SVF142A29W SVF142C29W SVF1421BSGW SVF1421BSGB SVF142A29T SVF142A25T Adapter chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Mô tả

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF14 SVF142 SVF142A29W SVF142C29W SVF1421BSGW SVF1421BSGB SVF142A29T SVF142A25T Adapter chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Bình luận - Đánh giá