0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF152 SVF152A29W SVF152C29W SVF15217SGB SVF15217SGW

Tình trang kho: còn hàng

150,000 VND

Ghi chú

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF152 SVF152A29W SVF152C29W SVF15217SGB SVF15217SGW SVF152CIJN SVF152A23T chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Mô tả

Rắc nguồn DC POWER JACK Sony Vaio SVF152 SVF152A29W SVF152C29W SVF15217SGB SVF15217SGW SVF152CIJN SVF152A23T chi tiết liên hệ 024- 3710 1468

Bình luận - Đánh giá