0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Standard Rack (cửa lưới cong) 4 - 1427505- 3

Tình trang kho: còn hàng

37,835,000 VND

Ghi chú

Part number: 4- 1427505- 3 Description: 19’’, 42U STD Rack 800 x 800 Unit: Chiếc

Mô tả

        Part number: 4- 1427505- 3
 
        Description: 19’’, 42U STD Rack 800 x 800
 
        Unit: Chiếc

Bình luận - Đánh giá