0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Sửa Chữa thay thế đổi Mainboard Laptop ASUS X200 X200CA F200 Celeron Motherboard

Tình trang kho: còn hàng

1,700,000 VND

Ghi chú

Sửa Chữa thay thế mua bán Mainboard Laptop ASUS X200 X200CA F200  Celeron  Motherboard  mã chi tiết call 024 3710 1468 Mobile 0989 576 613 Mr Việt

Mô tả

Sửa Chữa thay thế mua bán Mainboard Laptop ASUS X200 X200CA F200  Celeron  Motherboard  mã chi tiết call 024 3710 1468 Mobile 0989 576 613 Mr Việt

Đổi mainboard chết lấy sống giá 1300k

Bình luận - Đánh giá