0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Sửa đổi Mainboard For ASUS UX303U UX303UB W UX303UA Motherboard i3 i5 I7-6500U 4GB REV 2.2

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Sửa đổi Mainboard  For ASUS UX303U UX303UB W UX303UA Motherboard i3 i5 I7-6500U 4GB REV 2.2 chi tiết liên hê 024- 3710 1468 

Mô tả

Sửa đổi Mainboard  For ASUS UX303U UX303UB W UX303UA Motherboard i3 i5 I7-6500U 4GB REV 2.2 chi tiết liên hê 024- 3710 1468 zalo 0913 083 613

Bình luận - Đánh giá