0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Sửa màn hình lcd Nguyên lý hoạt động của khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất

Dạy sửa LCD 16:37 21/06/2016
Sửa màn hình lcd Nguyên lý hoạt động của khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất
Sửa màn hình lcd Nguyên lý hoạt động của khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất

1- Sơ đồ tổng quát về khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất.

 

2 - Phân tích khối nguồn sử dụng IC dao động (KA3842) và đèn công suất.

  • IC - KA3842 là một IC dao động khá thông dụng và phổ biến trên các mạch nguồn Monitor LCD và Monitor CRT, IC này
    có hai loại là IC chân thường và IC chân dán, hai IC này có kích thước khác nhau nhưng đều có các chân giống nhau, điện
    áp Vcc cấp cho IC thường từ 12 đến 14V còn điện áp cấp cho chân Vcc của IC dán từ 8 đến 10V.

   2.1 - Sơ đồ nguyên lý khối nguồn sử dụng IC dao động - KA3842

     

 

2.2 - Phân tích nguyên lý hoạt động của khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất.


 

Bình luận - Đánh giá