0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Tản nhiệt laptop HP PAVILION 14-AC151NR 14-AC SERIES HEATSINK

Tình trang kho: còn hàng

150,000 VND

Ghi chú

Tản nhiệt laptop HP PAVILION 14-AC151NR 14-AC SERIES HEATSINK chi tiết liên hê 024- 3710 1468 

Mô tả

Tản nhiệt laptop HP PAVILION 14-AC151NR 14-AC SERIES HEATSINK chi tiết liên hê 024- 3710 1468 

Bình luận - Đánh giá