0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay Pin laptop Samsung NP370R4E NP370R5E NP370R5E NP450R5E NP450R4E AA-PBVN3AB battery

Tình trang kho: còn hàng

650,000 VND

Ghi chú

Thay Pin laptop Samsung NP370R4E NP370R5E NP370R5E NP450R5E NP450R4E AA-PBVN3AB battery giá trên chưa gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 0913 083 613 call zalo 

Mô tả

Thay Pin laptop Samsung NP370R4E NP370R5E NP370R5E NP450R5E NP450R4E AA-PBVN3AB battery giá trên chưa gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 0913 083 613 call zalo.

Hàng chất lượng cao, chính hãng.

Mã pin tương thích

For Samsung

AA-PBVN3AB    AA-PBVN2AB   BA43-00358A

Mã laptop tương thích
 
2470EV-EG4, 270E4V, 275E4V, 370R4E, 370R4E-A01, 370R4E-A02, 370R4E-A03, 370R4E-A04, 370R4E-A05, 370R4E-S01, 370R4E-S02, 370R4E-S03, 370R4E-S04, 370R4E-S05, 370R4E-S06, 370R4E-S07, 370R4E-S08, 370R4E-S09, 370R4V-A01, 370R4V-A02, 370R4V-S01, 370R4V-S02, 370R5E, 370R5E-A01, 370R5E-A02, 370R5E-A03, 370R5E-A04, 370R5E-A05, 370R5E-S01, 370R5E-S02, 370R5E-S03,
 
370R5E-S04, 370R5E-S05, 370R5E-S07, 370R5V, 370R5V-S01, 370R5V-S02, 4450RV-EG2, 450R4E-X01, 450R4Q, 450R4Q-X03, 450R4Q-X04, 450R4Q-X05, 450R4Q-X06, 450R4V, 450R4V-X03, 450R4V-XH2, 450R4V-XH3, 450R4V-XH4, 450R4V-XH7, 450R5J, 450R5J-X01, 450R5J-X02, 450R5U, 450R5U-X01, 450R5U-X02, 450R5V, 455R4J, 455R4J-X03, 455R4J-X04, 510R5E, NP370R4E-A01, NP370R4E-A01CN, NP370R4E-A01ID, NP370R4E-A01MY, NP370R4E-A01TH, NP370R4E-A02, NP370R4E-A02CN, NP370R4E-A02MX, NP370R4E-A02MY, NP370R4E-A02TH, NP370R4E-A03, NP370R4E-A03CN, NP370R4E-A03MX, NP370R4E-A04, NP370R4E-A04CN, NP370R4E-A04MX, NP370R4E-A04MY, NP370R4E-A04PH, NP370R4E-A05, NP370R4E-A05MX, NP370R4E-S01, NP370R4E-S01AE, NP370R4E-S01CN, NP370R4E-S01HK, NP370R4E-S01TH, NP370R4E-S01VN, NP370R4E-S02, NP370R4E-S02AE, NP370R4E-S02CN, NP370R4E-S02HK, NP370R4E-S02SE, NP370R4E-S02TH, NP370R4E-S03, NP370R4E-S03AE, NP370R4E-S03CN, NP370R4E-S04, NP370R4E-S04AE, NP370R4E-S04CN, NP370R4E-S05, NP370R4E-S05AE, NP370R4E-S05CN, NP370R4E-S05PH, NP370R4E-S06, NP370R4E-S06AE, NP370R4E-S06CN, NP370R4E-S06PH, NP370R4E-S07, NP370R4E-S07AE, NP370R4E-S07CN, NP370R4E-S07PH, NP370R4E-S08, NP370R4E-S08AE, NP370R4E-S08CN, NP370R4E-S09, NP370R4E-S09CN, NP370R4V-A01, NP370R4V-A01ID, NP370R4V-A01MY, NP370R4V-A02,
 
NP370R4V-A02ID, NP370R4V-A02TH, NP370R4V-A03TH, NP370R4V-S01, NP370R4V-S01ID, NP370R4V-S01TH, NP370R4V-S02, NP370R4V-S02ID, NP370R4V-S02TH, NP370R5E-A01, NP370R5E-A01AT, NP370R5E-A01BE, NP370R5E-A01BG, NP370R5E-A01CN, NP370R5E-A01FR, NP370R5E-A01GR, NP370R5E-A01HR, NP370R5E-A01HS, NP370R5E-A01IT, NP370R5E-A01MA, NP370R5E-A01RO, NP370R5E-A01RU, NP370R5E-A01ZA, NP370R5E-A02, NP370R5E-A02BE, NP370R5E-A02BG, NP370R5E-A02ES, NP370R5E-A02FR, NP370R5E-A02GR, NP370R5E-A02IT, NP370R5E-A02NL,
 
NP370R5E-A02UK, NP370R5E-A03, NP370R5E-A03FR, NP370R5E-A03IT, NP370R5E-A03NL, NP370R5E-A03RU, NP370R5E-A03UK, NP370R5E-A04, NP370R5E-A04FR, NP370R5E-A04SE, NP370R5E-A04UK, NP370R5E-A05, NP370R5E-A05UK, NP370R5E-A06UK, NP370R5E-A07UK, NP370R5E-A08UK, NP370R5E-A09UK, NP370R5E-S01, NP370R5E-S01BG, NP370R5E-S01CA, NP370R5E-S01CH, NP370R5E-S01CN, NP370R5E-S01CZ, NP370R5E-S01EE, NP370R5E-S01FR, NP370R5E-S01HK, NP370R5E-S01HR, NP370R5E-S01HU, NP370R5E-S01IT, NP370R5E-S01NL, NP370R5E-S01PL,

NP370R5E-S01PT, NP370R5E-S01RU, NP370R5E-S02, NP370R5E-S02AT, NP370R5E-S02BE, NP370R5E-S02CH, NP370R5E-S02CN, NP370R5E-S02CZ, NP370R5E-S02EE, NP370R5E-S02FR, NP370R5E-S02HK, NP370R5E-S02HU, NP370R5E-S02PL, NP370R5E-S02RU, NP370R5E-S02TR, NP370R5E-S03, NP370R5E-S03CZ, NP370R5E-S03DZ, NP370R5E-S03ES, NP370R5E-S03FR, NP370R5E-S03HU, NP370R5E-S03IN, NP370R5E-S03PL,

NP370R5E-S03RU, NP370R5E-S04, NP370R5E-S04CN, NP370R5E-S04DZ, NP370R5E-S04FR, NP370R5E-S04HU, NP370R5E-S04IN, NP370R5E-S04IT, NP370R5E-S04PL, NP370R5E-S04RU, NP370R5E-S04SE, NP370R5E-S05, NP370R5E-S05CN, NP370R5E-S05IN, NP370R5E-S05PL, NP370R5E-S05RU, NP370R5E-S05TR, NP370R5E-S06IN, NP370R5E-S06IT, NP370R5E-S06PL, NP370R5E-S06RU, NP370R5E-S06TR, NP370R5E-S07, NP370R5E-S07RU, NP370R5E-S07SE, NP370R5E-S07TR, NP370R5E-S08IT, NP370R5E-S08SE, NP370R5E-S09RU, NP370R5E-S09SE, NP370R5E-S0ARU,

NP370R5E-S0ASE, NP370R5E-S0ATR, NP370R5E-S0BRU, NP370R5V-S01, NP370R5V-S01CN, NP370R5V-S01HU, NP370R5V-S02, NP370R5V-S02CN, NP370R5V-S02HU, NP4450RJ-X02CN, NP4450RV-EG2CN, NP4450RV-EG8CN, NP450R4E-K01CN, NP450R4E-K02CN, NP450R4E-X01, NP450R4E-X01AE, NP450R4E-X01CL, NP450R4E-X01CN, NP450R4E-X01HK, NP450R4E-X01ID, NP450R4E-X01MY, NP450R4E-X01PL, NP450R4E-X01PT,

NP450R4E-X01RU, NP450R4E-X01VN, NP450R4E-X02AE, NP450R4E-X02CN, NP450R4E-X02PH, NP450R4E-X02PL, NP450R4E-X02VN,

NP450R4E-X03AE, NP450R4E-X03CL, NP450R4E-X03CN, NP450R4E-X04CN, NP450R4E-X04HK, NP450R4E-X05HK, NP450R4E-X05PH,

NP450R4E-X07CN, NP450R4E-X08CN, NP450R4J-X01CN, NP450R4J-X01HK, NP450R4J-X02CN, NP450R4J-X02HK, NP450R4J-X03CN,

NP450R4J-X04CN,

NP450R4J-X05CN, NP450R4J-X06CN, NP450R4J-XU1HK, NP450R4Q-X01CN, NP450R4Q-X02CN, NP450R4Q-X03CN, NP450R4Q-X04CN,

NP450R4Q-X05CN, NP450R4Q-X06CN, NP450R4V-EG1CN, NP450R4V-EG4CN, NP450R4V-K01CN, NP450R4V-K02CN, NP450R4V-KK1CN,

NP450R4V-KK2CN, NP450R4V-X01CN, NP450R4V-X01ID, NP450R4V-X01TH, NP450R4V-X02BD, NP450R4V-X02CN, NP450R4V-X02ID,

NP450R4V-X02TH,

NP450R4V-X03CN, NP450R4V-X03ID, NP450R4V-X04CN, NP450R4V-X05CN, NP450R4V-X06CN, NP450R4V-X07CN, NP450R4V-X08CN,

NP450R4V-X0BCN, NP450R4V-XH2CN, NP450R4V-XH3CN, NP450R4V-XH4CN, NP450R4V-XH5CN, NP450R4V-XH6CN, NP450R4V-XH7CN,

NP450R5E-K01FR, NP450R5E-K01IT, NP450R5E-K01UK, NP450R5E-X01AT, NP450R5E-X01BE, NP450R5E-X01BG, NP450R5E-X01CH,

NP450R5E-X01CZ, NP450R5E-X01DZ, NP450R5E-X01EE, NP450R5E-X01ES, NP450R5E-X01GR, NP450R5E-X01HK, NP450R5E-X01HS,

NP450R5E-X01HU, NP450R5E-X01MY, NP450R5E-X01PL, NP450R5E-X01RU, NP450R5E-X01SA, NP450R5E-X01TR, NP450R5E-X01UK,

NP450R5E-X01VN, NP450R5E-X02BG, NP450R5E-X02EE, NP450R5E-X02ES, NP450R5E-X02FR, NP450R5E-X02HU, NP450R5E-X02IL,

NP450R5E-X02PL, NP450R5E-X02PT, NP450R5E-X02RU, NP450R5E-X02SA, NP450R5E-X02TR, NP450R5E-X02UK, NP450R5E-X03EE,

NP450R5E-X03GR, NP450R5E-X03HU, NP450R5E-X03IT, NP450R5E-X03PL, NP450R5E-X03RU, NP450R5E-X04ES, NP450R5E-X04HU,

NP450R5E-X04IT, NP450R5E-X04RU, NP450R5E-X05ES, NP450R5E-X05IT, NP450R5E-X07RU, NP450R5G-X01CN, NP450R5G-X01HU,

NP450R5G-X01IT, NP450R5G-X01PT, NP450R5G-X01UK, NP450R5G-X02BE, NP450R5G-X02CN, NP450R5G-X03CN, NP450R5G-X03FR,

NP450R5G-X03IT, NP450R5G-X03SE, NP450R5G-X04CN, NP450R5G-X04PL, NP450R5G-X05CN, NP450R5G-X05PL, NP450R5G-X05SE,

NP450R5G-X06CN, NP450R5G-X06SE, NP450R5G-X06TR, NP450R5G-X07CN, NP450R5G-X07TR, NP450R5G-X08TR, NP450R5G-X09TR,

NP450R5J-X01CN, NP450R5J-X02CN, NP450R5J-X03CN, NP450R5J-X04CN, NP450R5J-X05CN, NP450R5J-X06CN, NP450R5J-X07CN,

NP450R5J-X08CN, NP450R5J-X09CN, NP450R5U-X01CN, NP450R5U-X02CN, NP450R5U-X03CN, NP450R5U-X04CN, NP450R5U-X05CN,

NP450R5U-X06CN, NP450R5U-X07CN, NP450R5V-EG2CN, NP450R5V-X01CN, NP450R5V-X01HU, NP450R5V-X02CN, NP450R5V-X02HU,

NP450R5V-X02LK, NP450R5V-X03CN, NP450R5V-X04CN, NP450R5V-X05CN, NP450R5V-X06CN, NP450R5V-X07CN, NP450R5V-X08CN,

NP450R5V-XZ1CN, NP455R4J-X01CN, NP455R4J-X01HK, NP455R4J-X02CN, NP455R4J-X03CN, NP455R4J-X04CN, NP455R4J-X05CN,

NP455R4J-X06CN, NP455R4J-X07CN, NP455R4J-X08CN, NP470, NP470R4E-K01AR, NP470R4E-K01CL, NP470R4E-K01CZ, NP470R4E-K01ID, NP470R4E-K01RU, NP470R4E-K01TH, NP470R4E-K01VE, NP470R4E-K01VN, NP470R4E-K01ZA, NP470R4E-K02CL, NP470R4E-KD1BR,

NP470R4E-X02SA, NP470R5E, NP470R5E-K01CA, NP470R5E-K01EE, NP470R5E-K01PL, NP470R5E-K01SG, NP470R5E-K01UB, NP470R5E-K01ZA, NP470R5E-K02UB, NP470R5E-X01AR, NP470R5E-X01AU, NP470R5E-X01BE, NP470R5E-X01CA, NP470R5E-X01CL, NP470R5E-X01CN,

NP470R5E-X01DE, NP470R5E-X01EE, NP470R5E-X01ES, NP470R5E-X01FR, NP470R5E-X01HK, NP470R5E-X01HS, NP470R5E-X01HU,

NP470R5E-X01NG, NP470R5E-X01NL, NP470R5E-X01PL, NP470R5E-X01PT, NP470R5E-X01RU, NP470R5E-X01SA, NP470R5E-X01SE,

NP470R5E-X01TH, NP470R5E-X01TR, NP470R5E-X01UK, NP470R5E-X01ZA, NP470R5E-X02CL, NP470R5E-X02CN, NP470R5E-X02ES,

NP470R5E-X02NG, NP470R5E-X02PT, NP470R5E-X02UK, NP470R5E-X03HK, NP470R5E-X04CN, NP470R5E-X04HK, NP470R5E-XD2AR,

NP470R5E-XE2AR, NP510R5E-A01UB, NP510R5E-A01UK, NP510R5E-A02UB, NP510R5E-A02UK, NP510R5E-S01AU, NP510R5E-S01CA,

NP510R5E-S01CN, NP510R5E-S01DE, NP510R5E-S01ES, NP510R5E-S01FR, NP510R5E-S01PH, NP510R5E-S01PL, NP510R5E-S01SA,

NP510R5E-S01SG, NP510R5E-S01TH, NP510R5E-S01TR, NP510R5E-S02FR, NP510R5E-S02RU, NP510R5E-S02SG, NP510R5E-S03RU,

NP510R5E-S04RU, NP510R5E-S05RU, NP630Z5J-X01BE, NP630Z5J-X01CH, NP630Z5J-X01CN, NP630Z5J-X01DE, NP630Z5J-X01MY,

NP630Z5J-X02CH, NP630Z5J-X02CN, NP630Z5J-X02NL, NP630Z5J-X03CN, NP630Z5J-X05CN, NP630Z5J-X06CN, NT370R4E-A2MW, NT370R4E-S54S, NT370R4E-S58W, NT370R4E-S69W, NT370R5E-A1WB, NT370R5E-A2GR, NT370R5E-A2MW, NT370R5E-A2PB, NT370R5E-A2SS, NT370R5E-A2WW, NT370R5E-A35L, NT370R5E-A3WR, NT370R5E-A44S, NT370R5E-S55S, NT370R5E-S58L, NT370R5E-S58R, NT370R5E-S64S, NT370R5E-S68, NT370R5E-S68L, NT370R5E-S6GR, NT450R4E-K24L, NT450R4E-X5BS, NT450R4E-X5MW, NT450R5E-K14S, NT450R5E-K1CB, NT450R5E-K1GR, NT450R5E-K1HS, NT450R5E-K24R, NT450R5E-K24S, NT450R5E-K28P, NT450R5E-K2HW, NT450R5E-K2WR, NT450R5E-K2WS, NT450R5E-K2WW, NT450R5E-K30L, NT450R5E-K38S, NT450R5E-K3CR, NT450R5E-K3CW, NT450R5E-K3WB, NT450R5E-K42B, NT450R5E-K54S, NT450R5E-K58S, NT450R5E-K81R, NT450R5E-K81W, NT450R5E-X5AB, NT450R5E-X5BS, NT450R5E-X5MW, NT450R5E-X6PB, NT450R5G-X54, NT450R5G-X58L, NT450R5G-X58M, NT450R5G-X5AB, NT450R5G-X5GR, NT450R5G-X5MW, NT450R5J-X58M, NT630Z5J-K320, NT630Z5J-K520, NT630Z5J-X58

Bình luận - Đánh giá