0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Bo Nguồn Vỉ nguồn Mainboard Sony SB SA

Tình trang kho: còn hàng

500,000 VND

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Bo Nguồn Vỉ nguồn Mainboard Sony SB SA 

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Bo Nguồn Vỉ nguồn Mainboard Sony SB SA call 024-3710 1466 Mobile 0904 506 613 

Bình luận - Đánh giá

Sản phẩm cùng loại