0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay Thế sửa chữa Đổi Main HP Speche x360 13 - DA0Y0DMBAF0 Core i7

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay Thế sửa chữa Đổi Main HP Speche x360 13 - DA0Y0DMBAF0 Core i7 5500u ram onboard 8Gb chi tiết call 024- 3710 1468

Mô tả

Thay Thế sửa chữa Đổi Main HP Speche x360 13 - DA0Y0DMBAF0 Core i7 5500u ram onboard 8Gb chi tiết call 024- 3710 1468

Bình luận - Đánh giá