0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi mainboard ASUS X405UA MOTHERBOARD MAINBOARD VIVOBOOK 14

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi mainboard ASUS X405UA MOTHERBOARD MAINBOARD INTEL i3 CPU VIVOBOOK 14 chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi mainboard ASUS X405UA MOTHERBOARD MAINBOARD INTEL i3 CPU VIVOBOOK 14 chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 

Bình luận - Đánh giá