0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard dell latitude 5459 Laptop Motherboard i3 I5 i7 thế hệ 8

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard dell latitude 5459 Laptop Motherboard i3 I5 i7 thế hệ 8 chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 zalo 0913 083 613

Nhận đổi mainboard chết lấy sống new nguyên siu

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard dell latitude 5459 Laptop Motherboard i3 I5 i7 thế hệ 8 chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 zalo 0913 083 613

Nhận đổi mainboard chết lấy sống new nguyên siu

Bình luận - Đánh giá