0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Dell Xps 13 7370 Laptop Motherboard i3 I5-8250U 8GB

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Dell Xps 13 7370 Laptop Motherboard i3 I5-8250U 8GB chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 zalo 0913 083 613

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Dell Xps 13 7370 Laptop Motherboard i3 I5-8250U 8GB chi tiết liên hệ 024- 3710 1468 zalo 0913 083 613

Nhận đổi mainboard chết lấy sống new nguyên siu

Bình luận - Đánh giá