0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Acer E3-112 Mã main DA0ZHKMB6C0

Tình trang kho: còn hàng

1,800,000 VND

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Acer E3-112 Mã main DA0ZHKMB6C0 giá 1800k call 024- 3710 1466 Moblie 0904 506 613 để đặt hàng Phí lắp đặt 200k

Hàng đang về tiếp hiện tại không có sẵn tại kho

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Acer E3-112 Mã main DA0ZHKMB6C0 giá 1800k call 024- 3710 1466 Moblie 0904 506 613 để đặt hàng Phí lắp đặt 200k

Tình trạng hàng đang về 

Bình luận - Đánh giá