0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Asus K43SD CPU Socket share giá 1400k

Tình trang kho: còn hàng

1,400,000 VND

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Asus K43E  CPU Socket share giá 1400k

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Asus K43SD  CPU Socket share giá 1400k

Bình luận - Đánh giá