0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Lenovo BZ50 Z50-70 Z5070

Tình trang kho: còn hàng

Liên hệ

Ghi chú

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Lenovo BZ50 Z50-70 Z5070 NM-A273 call 024- 3710 1466 Moblie 0904 506 613 để đặt hàng Phí lắp đặt 200k

Mô tả

Thay thế sửa chữa đổi Mainboard Laptop Main Lenovo BZ50 Z50-70 Z5070 NM-A273 call 024- 3710 1466 Moblie 0904 506 613 để đặt hàng Phí lắp đặt 200k

Bình luận - Đánh giá