0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Thay thế sửa chữa Mainboard Laptop HP450 G2 HP440 G2 cpu on i5 5200

Tình trang kho: còn hàng

3,400,000 VND

Ghi chú

Thay thế sửa chữa Mainboard Laptop HP450 G2 HP440 G2 cpu on i5 giá trên chưa bao gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 024-3710 1468

Mô tả

Thay thế sửa chữa Mainboard Laptop HP450 G2 HP440 G2 cpu on i5 giá trên chưa bao gồm công tháo lắp thay thế chi tiết liên hệ 024-3710 1468

Bình luận - Đánh giá