0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

THAY VỎ LAPTOP DELL 3468 3478 INSPIRON CONVER CASE A B C D TÍNH THEO MẶT

Tình trang kho: còn hàng

500,000 VND

Ghi chú

THAY VỎ LAPTOP DELL 3468 3478 INSPIRON CONVER CASE A B C D TÍNH THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Mô tả

THAY VỎ LAPTOP DELL 3468 3478 INSPIRON CONVER CASE A B C D TÍNH THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Đơn giá:

  •     A: 600.000 VND
  •     B:  350.000 VNĐ
  •     C:  500.000 VND
  •     D:  500.000 VNĐ

VỎ THÁO MÁY LIÊN HỆ 0913 083 613

Bình luận - Đánh giá