0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

THAY VỎ LAPTOP LENOVO T470 T480 THINKPAD CONVER CASE A B C D THEO MẶT

Tình trang kho: còn hàng

350,000 VND

Ghi chú

THAY VỎ LAPTOP  LENOVO T470 T480 THINKPAD CONVER CASE A B C D THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Mô tả

THAY VỎ LAPTOP  LENOVO T470 T480 THINKPAD CONVER CASE A B C D THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LẮP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Đơn giá:

– Vỏ A:  600.000 VNĐ

– Vỏ B – viền khung:  350.000 VNĐ

– Vỏ B – viền màn hình: 350.000 VNĐ

– Vỏ C – nhan dang van tay:  650.000 VNĐ

– Vỏ D:  600.000 VNĐ

 

Bình luận - Đánh giá