0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

THAY VỎ LENOVO Z41 70 Z41-70 CONVER CASE A B C D THEO MẶT

Tình trang kho: còn hàng

450,000 VND

Ghi chú

THAY VỎ LENOVO Z41 70 Z41-70 CONVER CASE A B C D THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LĂP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

Mô tả

THAY VỎ LENOVO Z41 70 Z41-70 CONVER CASE A B C D THEO MẶT GIÁ TRÊN CHƯA GỒM CÔNG THÁO LĂP THAY THẾ CHI TIẾT LIÊN HỆ 0913 083 613 CALL ZALO 

MẶT A ĐANG VỀ

MẶT B GIÁ 450K

MẶT C GIÁ 650K

MẶT D ĐANG VỀ

GIÁ BỘ VỎ CŨ THÁO MÁY CALL 0913 083 613 

Bình luận - Đánh giá