0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

TOA YR-770 (Cáp kéo dài)

Tình trang kho: còn hàng

1,825,000 VND

Ghi chú

Dùng để kết nối Bộ trung tâm hệ thống hội nghị với các Micro hội nghị TS-771, TS-772, TS-775.

Mô tả

Chiều dài cáp

10 m (32.81 ft)

Đầu nối

8 pins DIN socket (going to the unit's base) …1,
8 pins DIN plug (going to the cord) …1

Bình luận - Đánh giá