0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset AMD

 • AMD-215-0674034

  AMD-215-0674034

  330,000
  AMD-215-0674034 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • AMD SB600 218-S6ECLA21FG

  AMD SB600 218-S6ECLA21FG

  290,000
  AMD SB600 218-S6ECLA21FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số ...
 • AMD IGP 216-0674026

  AMD IGP 216-0674026

  590,000
  AMD IGP 216-0674026 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng ...
 • AMD IGP 216-0674024

  AMD IGP 216-0674024

  300,000
  AMD IGP 216-0674024 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng ...
 • AMD IGP 216-0674022

  AMD IGP 216-0674022

  590,000
  AMD IGP 216-0674022 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tôt nhất cho số lượng ...
 • AMD IGP 215-0674028

  AMD IGP 215-0674028

  330,000
  AMD IGP 215-0674028 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD IGP 215-0674024

  AMD IGP 215-0674024

  330,000
  AMD IGP 215-0674024 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 218-S7EBLA12FG

  AMD 218-S7EBLA12FG

  300,000
  AMD 218-S7EBLA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 218-0792006

  AMD 218-0792006

  375,000
  AMD 218-0792006 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 218-0660017

  AMD 218-0660017

  330,000
  AMD 218-0660017 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 216-TQA6AVA12FG

  AMD 216-TQA6AVA12FG

  300,000
  AMD 216-TQA6AVA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 216-MQA6AVA12FG

  AMD 216-MQA6AVA12FG

  300,000
  AMD 216-MQA6AVA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 216-LQA6AVA12FG

  AMD 216-LQA6AVA12FG

  330,000
  AMD 216-LQA6AVA12FG BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • AMD 216-0752001

  AMD 216-0752001

  330,000
  AMD 216-0752001 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...