0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Sis

 • SIS-M671DX

  SIS-M671DX

  255,000
  SIS-M671DX BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS-966L

  SIS-966L

  210,000
  SIS-966L BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS M672

  SIS M672

  350,000
  SIS M672 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS M650

  SIS M650

  230,000
  SIS M650 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS 968

  SIS 968

  210,000
  SIS 968 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS 936Lua

  SIS 936Lua

  230,000
  SIS 936Lua BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS 661MX

  SIS 661MX

  230,000
  SIS 661MX BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS 661FX

  SIS 661FX

  230,000
  SIS 661FX BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • SIS 651

  SIS 651

  230,000
  SIS 651 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...