0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

IC nguồn các loại

 • Huntkey Green Power LW6550HG

  Huntkey Green Power LW6550HG

  875,000
  công suất 550W, hỗ trợ Active PFC, quạt 12cm tự động điều khiển tốc độ quay ...
 • MAX8774

  MAX8774

  100,000
  MAX8774 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8770

  MAX8770

  100,000
  MAX8770 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8765

  MAX8765

  100,000
  MAX8765 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8760

  MAX8760

  100,000
  MAX8760 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8744E

  MAX8744E

  100,000
  MAX8744E xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8743

  MAX8743

  100,000
  MAX8743 xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8736A

  MAX8736A

  100,000
  MAX8736A xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8734A

  MAX8734A

  100,000
  MAX8734A xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8731AE

  MAX8731AE

  100,000
  MAX8731AE xin vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8725E

  MAX8725E

  100,000
  MAX8725E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8724E

  MAX8724E

  100,000
  MAX8724E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8717

  MAX8717

  100,000
  MAX8717 vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX8632E

  MAX8632E

  100,000
  MAX8632E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1999

  MAX1999

  100,000
  MAX1999 vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1992E

  MAX1992E

  100,000
  MAX1992E vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1988

  MAX1988

  100,000
  MAX1988 vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1987

  MAX1987

  100,000
  MAX1987 vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1981 A

  MAX1981 A

  100,000
  MAX1981 A vui lòng liên hệ 04-3710 1468
 • MAX1909E

  MAX1909E

  100,000
  MAX1909E vui lòng liên hệ 04-3710 1468