0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Via

 • VIA-C7-M1200/800

  VIA-C7-M1200/800

  365,000
  VIA-C7-M1200/800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • VIA VT8237S

  VIA VT8237S

  220,000
  VIA VT8237S BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA VT8235

  VIA VT8235

  220,000
  VIA VT8235 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA VN896

  VIA VN896

  230,000
  VIA VN896 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA KN266

  VIA KN266

  230,000
  VIA KN266 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA K8T800

  VIA K8T800

  230,000
  VIA K8T800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA CN896

  VIA CN896

  255,000
  VIA CN896 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • VIA CN800

  VIA CN800

  230,000
  VIA CN800 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...