0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Card màn hình

 • GIGABYTE™ GV-R927XOC-2GD

  GIGABYTE™ GV-R927XOC-2GD

  4,025
  ATI Radeon HD 7790 GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 2GB GDDR5 - 128bit Ultra Durable 2, WINFORCE 2X, ...
 • GIGABYTE™ GV N650OC-1GI

  GIGABYTE™ GV N650OC-1GI

  2,890,000
  Geforce GTX 650 GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 1GB GDDR5 - 128bit Ultra Durable 2, BIG FAN COOLER, ...
 • GIGABYTE™ GV N640OC-2GI

  GIGABYTE™ GV N640OC-2GI

  2,470,000
  Geforce GT 640 GPU Chuẩn PCI-Express 2.0 2GB GDDR3 - 128bit Easy Boost, Ultra Durable 2, BIG ...
 • GIGABYTE™ GV R545-1GI

  GIGABYTE™ GV R545-1GI

  990,000
  GIGABYTE™ GV R545-1GI - ATI Radeon HD 5450 GPU - Chuẩn PCI-Express 2.1 Thông số kỹ ...
 • GIGABYTE™ GV R785OC-2GD

  GIGABYTE™ GV R785OC-2GD

  5,850,000
  GIGABYTE™ GV R785OC-2GD - ATI Radeon HD 7850 GPU - Chuẩn PCI-Express 3.0 Thông số kỹ ...
 • GIGABYTE™ GV N630-2GI

  GIGABYTE™ GV N630-2GI

  1,840,000
  Geforce GT 630 GPU 1GB DDR3 ~ 128bit Dual link DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection ...
 • GIGABYTE™ GV R667D3-1GI

  GIGABYTE™ GV R667D3-1GI

  1,799,000
  GIGABYTE™ GV R667D3-1GI - ATI Radeon HD 6670 GPU - Chuẩn PCI-Express 2.1 Thông số kỹ ...
 • GIGABYTE™ GV R725OC-1GI

  GIGABYTE™ GV R725OC-1GI

  2,390,000
  AMD Radeon R7 250 GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 1GB GDDR5 - 128-bit Ultra Durable 2, ...
 • GIGABYTE™ GV R667D3-2GI

  GIGABYTE™ GV R667D3-2GI

  1,950,000
  GIGABYTE™ GV R667D3-2GI - ATI Radeon HD 6670 GPU - Chuẩn PCI-Express 2.1 Thông số kỹ ...