0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Intel

 • INTEL BD82HM57

  INTEL BD82HM57

  250,000
  INTEL BD82HM57 Chipset chỉ bán cho thợ giá chưa bao gồm vat lấy số lượng vui lòng ...
 • Intel BD82HM55

  Intel BD82HM55

  250,000
  Intel BD82HM55 chipset chỉ bán cho thợ giá trên chưa bao gồm vat lấy số lượng xin ...
 • Intel SLB92

  Intel SLB92

  330,000
  Intel SLB92 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • Intel JMH330

  Intel JMH330

  155,000
  Intel JMH330 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • INTEL C-G82NM10

  INTEL C-G82NM10

  320,000
  INTEL C-G82NM10 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • INTEL BD82QM57

  INTEL BD82QM57

  230,000
  INTEL BD82QM57 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel BD82PM55

  Intel BD82PM55

  245,000
  Intel BD82PM55 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • INTEL BD82HM65

  INTEL BD82HM65

  250,000
  INTEL BD82HM65 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel BD82HM57

  Intel BD82HM57

  250,000
  Intel BD82HM57 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel BD82HM55

  Intel BD82HM55

  330,000
  Intel BD82HM55 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel AF82US15W

  Intel AF82US15W

  450,000
  Intel AF82US15W BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • INTEL 88CLPM

  INTEL 88CLPM

  300,000
  INTEL 88CLPM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • INTEL 88CLGM

  INTEL 88CLGM

  300,000
  INTEL 88CLGM BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • Intel 82PM965

  Intel 82PM965

  280,000
  Intel 82PM965 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82PM45

  Intel 82PM45

  290,000
  Intel 82PM45 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • Intel 82GS965

  Intel 82GS965

  375,000
  Intel 82GS965 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82GM965

  Intel 82GM965

  265,000
  Intel 82GM965 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82GM45

  Intel 82GM45

  285,000
  Intel 82GM45 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin vui ...
 • INTEL 82GLE960

  INTEL 82GLE960

  340,000
  INTEL 82GLE960 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...
 • Intel 82GL960

  Intel 82GL960

  275,000
  Intel 82GL960 BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá tốt nhất cho số lượng xin ...