0989 576 613

8:00 AM - 17:00 PM
từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Chipset Nvidia

 • NVIDIA-N10P-LP-A2

  NVIDIA-N10P-LP-A2

  590,000
  NVIDIA-N10P-LP-A2 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • NVIDIA-N10P-GS-A2

  NVIDIA-N10P-GS-A2

  575,000
  NVIDIA-N10P-GS-A2 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • NVIDIA-N10P-GE1

  NVIDIA-N10P-GE1

  600,000
  NVIDIA-N10P-GE1 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui lòng ...
 • NVIDIA-N10M-GS2-B-A2

  NVIDIA-N10M-GS2-B-A2

  580,000
  NVIDIA-N10M-GS2-B-A2 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • NVIDIA-MCP89MZ-A2

  NVIDIA-MCP89MZ-A2

  545,000
  NVIDIA-MCP89MZ-A2 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • NVIDIA-GF-GO7600-SE-N-B1

  NVIDIA-GF-GO7600-SE-N-B1

  540,000
  NVIDIA-GF-GO7600-SE-N-B1 GPU BGA Chipset chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011)

  NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011)

  730,000
  NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011) Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số ...
 • NVIDIA-G96-632-C1

  NVIDIA-G96-632-C1

  600,000
  NVIDIA-G96-632-C1Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia -G96-630-C1

  Nvidia -G96-630-C1

  600,000
  Nvidia -G96-630-C1 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia -G96-630-A1

  Nvidia -G96-630-A1

  600,000
  Nvidia -G96-630-A1 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia -G92-700-A2

  Nvidia -G92-700-A2

  780,000
  Nvidia -G92-700-A2 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia -G84-600-A2(2010)

  Nvidia -G84-600-A2(2010)

  735,000
  Nvidia -G84-600-A2(2010) Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • NVIDIA-G84-600-A2

  NVIDIA-G84-600-A2

  600,000
  NVIDIA-G84-600-A2 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin vui ...
 • Nvidia QD-NVS-110M-N-A3

  Nvidia QD-NVS-110M-N-A3

  590,000
  Nvidia QD-NVS-110M-N-A3 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...
 • Nvidia NF-SPP-100-N-A2

  Nvidia NF-SPP-100-N-A2

  300,000
  Nvidia NF-SPP-100-N-A2 Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng xin ...
 • Nvidia NF-G6150-N-A2(2010)

  Nvidia NF-G6150-N-A2(2010)

  940,000
  Nvidia NF-G6150-N-A2(2010) Chipset With Balls chỉ bán cho thợ để có giá cho số lượng ...